Welkom op onze website!

 
De Zonnewijzer is de enige school voor speciaal basisonderwijs binnen het bestuur. Het samenwerkingsverband passend onderwijs (PO 3009) heeft drie SBO scholen( Valkenswaard, Veldhoven, Bladel).
De Zonnewijzer wil zich onderscheiden van de reguliere basisschool.
We hebben hiervoor elementen vanuit het concept "de andere basisschool"(APS) gekozen:
- acceptatie van jezelf  en de ander
- een leerproces waarbij kinderen ook zelf keuzes leren maken.
 - werken met werkplekken. Naast de reguliere vakken kiezen de kinderen een werkplek waar zij aan een bepaalde opdracht gaan werken. Zij kiezen, maken en delen hun werk en ervaringen.
We zien in de praktijk dat de kinderen die bij ons op school komen, vaak vastgelopen zijn in het regulier onderwijs of ook al in de voorbereiding daarop, ondanks alle zorg en extra ondersteuning die geboden wordt. Om kinderen weer in ontwikkeling te brengen, hebben we gekozen voor een andere aanpak.
 

 Film SBO de Zonnewijzer

 
 

 Contact

 

SBO De Zonnewijzer

Haagstraat 136

5552 HP Valkenswaard

Tel: 040-2018185

E-Mail: infosbodezonnewijzer@skozok.nl

Directeur a.i.: Bert Arnold
Centrumdirecteur: John Kardol

kenniscentrum100.jpg  

 
© SKOzoK  |  ontwerp en Sharepoint door Drie-O