Welkom op Basisschool De Smelen

 
De kinderen die op onze school binnenkomen, verschillen in aanleg en ontwikkeling, in mogelijkheden en behoeften. We proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden en ons onderwijs af te stemmen op datgene wat kinderen nodig hebben en van ons vragen. We streven ernaar dat kinderen zo zoveel mogelijk succeservaringen op kunnen doen.
Dit willen we vorm geven via een gestructureerde aanpak binnen de door ons gehanteerde werkvormen, zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen; zowel cognitief, sociaal-emotioneel, lichamelijk als creatief.
We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, maar we kunnen ze wel laten stralen!
 

 Contactgegevens

 

​Basisschool de Smelen
De Smelen 109
5553 CT Valkenswaard
T: 040-2076656
E: Klik hier!

Directeur: Christ Mandigers

 

 De Smelen in beeld

 
 

 Appeltjesafspraak van de maand

 

Appelafspraak wordt zo spoedig mogelijk geplaatst

 
© SKOzoK  |  ontwerp en Sharepoint door Drie-O